Retningslinjer for personvern


Innledning


Bagorama Nettbutikk AS verner om ditt personvern når du anvender våre tjenester. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer som forklarer hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger. Disse retningslinjene kan når som helst endres så vær nøye med alltid å kontrollere hva som gjelder. Siste versjon av personvernretningslinjene finnes alltid tilgjengelig på Bagorama.no.

 

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?


Bagorama AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er derfor ansvarlig for at dine opplysninger blir behandlet på riktig måte i samsvar med gjeldende lovgivning. Andre selskaper innenfor Bagorama-konsernet, det vil si Bagorama Nettbutikk AS kan imidlertid også behandle personopplysningene dine i samsvar med disse personvernreglene.


Hvor lagres mine opplysninger? 


De personopplysningene som innhentes vil bli holdt innenfor Europa og EØS. Vi gir ikke ut personopplysninger til tredjeparter, unntatt i situasjoner der dette er påkrevd som følge av en lovbestemt plikt. Bagorama kan også overføre dine personopplysninger til en tredjepart i situasjoner som angitt nedenfor i disse personvernretningslinjene.


Hvilke personopplysninger samles inn?


Vi samler inn og lagrer den informasjonen om deg som du gir til oss, for eksempel navn, adresse, kjønn, fødselsdato, interesser, e-postadresse og mobiltelefonnummer, samt informasjon om hvordan du vil bli kontaktet av oss (via e-post og/eller SMS).


Vi samler også inn opplysninger ved kjøp og besøk på vår hjemmeside, slik som elektronisk identitet, informasjon om kjøpte varer, pris, dato og butikk for kjøpet og eventuelle returer. Dersom du deltar på et arrangement eller kontakter oss, samler vi også inn dine personopplysninger i denne sammenheng.


Hvordan bruker vi dine personopplysninger? 


Vi bruker dine personopplysninger for følgende formål:


 • Kontroll av alder ved internettkjøp (18 år)
 • For å kunne bekrefte din identitet
 • Behandle dine bestillinger og returer
 • Kontakte deg med varsling om levering eller dersom det oppstår et problem vedrørende leveringen av dine produkter
 • Kontakte deg når bestillingen din kan hentes
 • Besvare dine spørsmål via e-post eller kundeservice
 • Analyse og segmentering til målrettede kampanjer
 • Utsending av generell informasjon og målrettede kampanjer (via e-post, sms eller sosiale medier)
 • Informere om eventer/arrangementer
 • Invitasjon til eventer/arrangementer
 • Sende avstemninger som gir deg mulighet til å påvirke våre tilbud og tjenester
 • Teste og forbedre våre systemer, ytelse av tjenester
 • Forhindre bedrageri eller misbruk av våre tjenester
 • For at du skal kunne delta i våre konkurranser


Lagringstid


Vi kommer ikke til å lagre dine personopplysninger i en lengre periode enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene som angitt over eller så lenge vi er forpliktet til å lagre dine personopplysninger etter loven. Etter dette vil dine opplysninger slettes. Fakturaer lagres i henhold til bokføringsloven og kundeklubbopplysninger i 36 måneder etter siste aktivitet.


Hvilke rettigheter har du?


Du kan når som helst tilbakekalle eller endre det samtykket du har gitt eller velge bort reklame fra Bagorama.no, gjennom kundeservice eller via de e-postene du mottar.


Du har når som helst rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger som finnes lagret hos oss, formålet med behandlingen av disse personopplysningene og informasjon om hvor disse personopplysningene er hentet fra. Forespørsel om å motta slik informasjon skal være skriftlig og sendes til vår kundeservice på den adressen som angis nedenfor.


Dersom du mener at de personopplysningene Bagorama behandler er feil eller at disse er blitt behandlet i strid med gjeldende lov, har du også rett til å be om at disse personopplysningene rettes opp, blokkeres eller fjernes. Dette gjør du ved å kontakte vår kundeservice.


Vi kan komme til å avslå kravet ditt om sletting dersom det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer oss i å fjerne visse opplysninger umiddelbart (f.eks. bokføringsloven). Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Bagorama er i enkelte tilfeller forpliktet ved lov, og kan også i andre tilfeller dersom Bagorama har slik rett etter loven, behandle dine personopplysninger til tross for at du har sendt forespørsel om at disse skal tas bort.


Du har også rett til å kreve at den behandlingen vi gjør, begrenses. Det kan for eksempel hende at vi begrenser bruken for å kontrollere at opplysningene dine er riktige. Eller at vi beslutter at vi ikke lenger skal beholde opplysningene dine til de formålene vi fastsatte, men du vil at vi skal lagre personopplysningene dine for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Det innebærer i så fall at vi ikke kan slette opplysningene dine før du sier at vi kan gjøre det.


Du kan også protestere mot all behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveining.


Du har rett til å kreve å få opplysningene som gjelder deg, overført til en annen personvernansvarlig. En forutsetning for dette er at overføringen er teknisk mulig og kan foretas automatisert.


Hvis du anser at vi har behandlet personopplysningene dine på en feilaktig måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.


Hvem har tilgang til dine personopplysninger?


Dine personopplysninger vil ikke overføres eller selges til tredjeparter for reklameformål. Dine personopplysninger kan imidlertid utleveres til tredjeparter dersom dette er nødvendig for å yte tjenester til deg, f. eks. til leverandører for å håndtere levering av bestilte produkter og for analyse av dine personopplysninger for distribusjon av tilbud. I de landene der dette er mulig kan dine personopplysninger også utleveres til tredjeparter for det formål å oppdatere navn og adresse via folkeregisteret eller andre offentlige registre.


De bedriftene vi bruker, er kontrahert av oss, og de får kun bruke de personopplysningene som stilles til deres rådighet, i overensstemmelse med våre instruksjoner. Vi er juridisk ansvarlige for den behandlingen som skjer i våre servicebedrifter.


Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?


Bagorama tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves etter loven for å sørge for at dine personopplysninger ikke manipuleres, går tapt eller blir ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner er i stadig endring i takt med den tekniske utviklingen.

Alle transaksjoner som utføres gjennom hjemmesiden der dine personopplysninger anvendes krypteres ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer).


Informasjonskapsler (Cookies)


Informasjonskapsler er data som sendes fra et nettsted og lagres lokalt i besøkerens nettleser mens vedkommende besøker en nettside. Når besøkeren besøker samme nettsted på nytt kan data som ligger lagret i informasjonskapslet hentes opp og notifisere nettstedet om besøkerens tidligere aktiviteter.


Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle analyser av trafikk på Bagorama.no og for å skape en bedre brukeropplevelse, dette kan f. eks. innebære at vi lagrer informasjon om forbrukerens valg av land, informasjon om tidligere besøk på Bagorama.no, samt hvilke sider som er besøkt på Bagorama.no. Vil du lese mer om informasjonskapsler kan du gjøre dette her: http://www.allaboutcookies.org/.


Når du besøker Bagorama.no får du mulighet til å velge om du samtykker til bruk av informasjonskapsler. Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler på bagorama.no, godkjenner du at vi samler inn informasjon om dine besøk ved hjelp av informasjonskapsler. Dersom du ikke godkjenner at vi bruker informasjonskapsler på denne måten, bør du endre innstillingene i din nettleser til ikke å akseptere informasjonskapsler. Du kan også når som helst velge å fjerne informasjonskapsler som er plassert hos deg. Les mer under hjelp fanen i din nettleser hva angår informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dersom du ikke godkjenner informasjonskapsler så kan du ikke handle via vår netthandel.


Obligatoriske-/funksjonscookies

Denne typen informasjonskapsler er obligatoriske. Nettsider og deres funksjoner krever dette for å fungere som planlagt. Uten denne typen informasjonskapsler kan du ikke handle via vår netthandel. Disse informasjonskapslene hjelper oss til å forbedre nettsidenes brukervennlighet og fremstilling, samt muliggjør ulike funksjoner.


Tilpasningscookies

Denne typen informasjonskapsler samler inn informasjon om hvordan du bruker nettsteder. Tilpasningscookies hjelper oss blant annet med å identifisere særskilt populære deler av vårt nettsted. Dette gir oss mulighet til å tilpasse innholdet på vårt nettsted slik at det er bedre tilpasset dine behov, hvilket gir deg en bedre brukeropplevelse. Informasjon som samles inn med denne typen informasjonskapsler er ikke knyttet til en bestemt person.


Informasjonskapsler fra tredjeparter

Denne typen informasjonskapsler kommer fra tredjeparter, f. eks. sosiale nettverk. De brukes først og fremst for å integrere innholdet i sosiale medier, f. eks. Social Plugins eller til analyser (f. eks. Google Analytics).


Google Analytics

Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Data samles inn anonymt, og det utarbeides rapporter om antall besøkende, tid på siden og hvilke sider som ble besøkt. Du finner mer informasjon om Googles personvernregler hvis du klikker på følgende lenke:  www.google.com/intl/en/policies/privacy


Social plugins eksterne lenker

På Bagorama.no kan det ligge lenker til eksterne nettsider. Disse omfattes ikke av disse retningslinjene. Bagorama tar ikke ansvar for innholdet på de hjemmesidene som er linket til bagorama.no.

Når det gjelder bilder fra Instagram som du tagger med noen av Bagorama sine hashtags (som Bagorama publiserer på sin hjemmeside og på sosiale medier fra tid til annen), vil disse bildene bli gjennomgått og godkjent før de publiseres på vår hjemmeside. Ved å tagge et bilde i samsvar med de instruksjoner som finnes på hjemmesiden, samtykker du til at Bagorama publiserer bildene dine i våre kanaler.


Kontakt


Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller ønsker å flytte opplysningene dine, skal du kontakte kundeservice@bagorama.no. Når det gjelder behandling av personopplysninger, kan du også henvende deg til Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no/, som er tilsynsmyndighet for denne behandlingen.


Besøksadresse

Bagorama Nettbutikk AS

Fredrik Selmers vei 3

NO-0663 Oslo

Norge


Kundeservice: kundeservice@bagorama.no

Personopplysninger: kundeservice@bagorama.no

Telefon: 40 00 33 81

Organisasjons nr: NO 920 758 258 MVA


Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.